Onze ambitie


LabForRent is de efficiƫntste online marktplaats voor aanbod van en vraag naar laboratoriumruimte.

Waarom LabForRent?
Het is onze droom om duurzaam bij te dragen aan open innovatie en economische groei van o.a. Life Sciences-bedrijven. Dat doen we door bedrijven te helpen aan passende laboratoria in een stimulerende omgeving waar kennisuitwisseling en samenwerking centraal staan.

Hoe maken we dit waar
We maken inzichtelijk welke laboratoria en ondersteunende voorzieningen beschikbaar zijn. Dit doen we voor startups en groeiende bedrijven die op zoek zijn naar labruimte, voor kortere of langere termijn. Dit is nieuw in Nederland.

Wat gaan we doen
We hebben de website van LabForRent ontwikkeld als een professioneel, digitaal platform, waarop het aanbod van beschikbare laboratoria in Nederland inzichtelijk wordt gemaakt. En waarbij u (meestal) direct met de aanbieder in contact kunt treden.

LabForRent is een commercieel initiatief dat werkt vanuit een maatschappelijk verantwoorde visie door::

  • bij bij te dragen aan de versterking van innovatie en Life Sciences bedrijvigheid in het bijzonder
  • het bevorderen van de samenwerking tussen bedrijven
  • duurzaam (her)gebruik van onderzoeksruimten en kostbare apparatuur te bevorderen.


Oprichters


Maarten van Dongen is van huis uit biochemicus (RUG, 1983 en UvA, 1987) die zijn gehele professionele loopbaan actief is in de Nederlandse en internationale Life Sciences sector. Hij bekleedde verschillende leidinggevende posities in de farmaceutische en biofarmaceutische industrie. Sinds 1998 is hij expert op het gebied van Life Sciences, innovatie en ontwikkeling van bedrijvigheid.

Arthur Tutein Nolthenius is van huis uit bouwkundige (TH Delft, 1985) die zeer uiteenlopende organisaties voorzien heeft van passende huisvesting. Hieronder vallen het ontwikkelen en implementeren van dienstverlening- en huisvestingsconcepten alsook het ontwikkelen, realiseren en gebruik gereed opleveren van vastgoed.


Dr Maarten B.M. van Dongen

T +31 6 51 55 80 68
E m.van.dongen@labforrent.nl

ir. Arthur Tutein Nolthenius

T +31 6 53 45 52 61
E a.tutein.nolthenius@labforrent.nl