Opdracht van Provincie Gelderland om onderzoek te doen naar FacilitySharing

In opdracht van de provincie Gelderland gaan we inventariseren welke bedrijven in haar provincie bereid zouden zijn om hun onbenutte (leegstaande) laboratoria te verhuren en onder welke condities. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar het –betaald- in bruikleen geven van specialistische onderzoeksapparatuur. Ultieme doel is stimuleren van nauwere samenwerking tussen bedrijven en het ontwikkelen van innovatiekracht en werkgelegenheid.

Terug

CONTACT

+31(0)180 321 820 (choose 3)
contact@labforrent.nl

CoC number: 243.67.090
BTW: NL8135.44.907.B01

FOLLOW US

BE KEPT INFORMED?

Sign up for the LabForRent newsletters