Else Kooi Lab

faciliteert innovatief wetenschappelijk onderzoek

Het Else Kooi Lab (EKL) is een afdeling van de faculteit EWI (Electrotechniek, Wiskunde en Informatica) van de TU Delft. EKL is actief op het gebied van de micro-elektronica (ME) en micro-electro mechanische systemen (MEMS).
EKL ondersteunt de TU Delft en derden en is daarbij actief op het raakvlak van innovatief onderzoek en praktische toepassing.

 • Industrialiseren van nieuwe technologieën door procesontwikkeling
 • Vervaardigen van (grotere aantallen) prototypes
 • Kleinschalige productie.

EKL biedt innovatief en grensverleggend onderzoek en is een betrouwbare en laagdrempelige partner voor start-up’s, grotere ondernemingen en voor onderzoeksinstellingen binnen en buiten Nederland. EKL werkt samen met andere universiteiten in (Europese) projecten en programma’s.

EKL is met name interessant voor bedrijven die actief zijn in de halfgeleidertechnologie of voor bedrijven die willen onderzoeken wat de halfgeleidertechnologie voor hen kan betekenen. EKL zoekt daarbij ook de samenwerking met andere sectoren. Door op creatieve wijze de halfgeleidertechnologie en –infrastructuur in te zetten ontstaan cross-sectorale verbindingen met bijvoorbeeld de farmaceutische industrie. De samenwerking met het hDMT (Human Disease Model Technologies) is daar een goed voorbeeld van.
EKL onderscheidt zich met de geboden hands on toegang tot halfgeleidertechnologie; het is een van de weinige plaatsen in Nederland waar nieuwe ideeën op dit gebied kunnen worden uitgeprobeerd.
Bedrijven die gebruikmaken van de laboratoria en voorzieningen van ELK hebben ook toegang tot de kennis en kunde van de andere faculteiten van de TU Delft.

EKL is gelegen in het kloppend hart van de campus van de TU Delft. De campus van de TU Delft huisvest vrijwel alle onderzoeksinstellingen en laboratoria; deze zijn op loopafstand van EKL. De campus is ook het terrein van de studenten van de TU Delft en huisvest daarmee een levendige en sterk internationale community. De meeste gebouwen op de campus kennen een bijzondere architectuur wat bijdraagt aan de internationale allure van de campus. De campus is zeer toegankelijk gelegen langs de A13 (Den Haag – Rotterdam) op 10 minuten rijden van het centraal station Delft en 45 minuten van Schiphol International Airport.

EKL biedt startup’s, bestaande bedrijven en andere organisaties binnen- en buiten Nederland de mogelijkheid van gebruik of huur van verschillende state-of-the-art laboratoria en apparatuur:

 • Integrated Circuits processing Laboratoria (stofklasse 100)
 • Special Applications Laboratoria
 • Micro-Electro-Mechanical Systems Laboratoria
 • Solar Cell Laboratoria
 • Cleanrooms

EKL biedt ook de mogelijkheid gebruik te maken van beschikbare, hoogwaardige apparatuur, waaronder voor:

 • Bonding en Packaging
 • Depositie van materialen
 • Lithografie tot 500 nm
 • Plasma Etsen
 • Epitaxy en ionen-implantatie

Contract R&D richt zich onder meer op:

 • Process flow development
 • Prototyping en kleinschalige productie (manufacturing is elders mogelijk; zie onder)
 • Inzet van expertise (en infrastructuur) in R & D samenwerking projecten

Trainingen en cursussen richten zich op:

 • Introductie en veiligheid
 • Basic / Advanced / Process training
 • Process Flow Design
 • Lithografie
 • IC technologie

Ook worden cursussen op maat aangeboden.

ELK werkt nauw samen met de verschillende faculteiten van de TU Delft. Procesflows kunnen door EKL overgedragen worden naar industriële partners voor grootschaliger productie. EKL heeft hiertoe een strategische samenwerking met Philips Innovation Services (PINS) in Eindhoven.

Offered Spaces:
 • Laboratory

Availability:
 • (Joint) use (for several days to some months)

Type of lab:
 • ME | MEMS
 • Other

Additional spaces:
 • Office spaces
 • Meeting rooms
 • Chemical storage

Additional services:
 • Reception desk services
 • Restaurant
 • Security services

Nearest airport:
 • Rotterdam The Hague AirportCONTACT

+31(0)6 23 05 00 15
contact@labforrent.nl

CoC number: 65378407

FOLLOW US

BE KEPT INFORMED?

Sign up for the LabForRent newsletter