Voormalig laboratorium van Aquon

AQUON, Instituut voor wateronderzoek en advies, heeft zich geconcentreerd in Leiden en Tiel, waardoor het specifiek voor hen gebouwde laboratorium in Breda vrij gekomen is. Het gebouw is deels nog ingericht met laboratoriumapparatuur etc.

AQUON is gespecialiseerd op het gebied van watergerelateerd onderzoek in verschillende vakdisciplines en matrices. In de laboratoria werden onder andere onderstaande onderzoeken verricht.

Matrices
• Oppervlaktewater
• Afvalwater
• Grondwater
• Zuiveringsslib
• Waterbodem

Vakdisciplines
• Hydrobiologie
• Natchemisch
• Organisch
• Microbiologie

De biologische agentia waar AQUON onderzoek aan verricht, vallen in gevarenklasse 2 volgens COGEM-Advies: ‘Actualisatie van de lijsten met de indeling in pathogeniteitsklassen van een groot aantal apathogene- en pathogene bacteriën’ (18-12-2014).
Het laboratorium is in 2008 ingericht op basis van Arbo-Informatieblad AI-18 voor Laboratoria. Aanvullend is rekening gehouden met de opslag van gevaarlijke stoffen, CPR15-1

Het pand ligt in het bedrijventerrein Steenakker. Het bedrijventerrein Steenakker is per auto uitstekend bereikbaar en ligt op korte afstand van afrit van A16 en op minder dan 4 km van het centrum.

‘Steenakker’ is een aantrekkelijk en goed ingericht en onderhouden bedrijfsterrein.

Op het bedrijfsterrein is de zogeheten BIZ-regeling van toepassing, waardoor er met name aandacht is voor hoogwaardige uitstraling van openbaar groen, straatmeubilair en waarborging van veiligheid door cameratoezicht.

Op het bedrijventerrein is vooral gevestigd grootschalige detailhandel, groothandelsbedrijven die gelieerd zijn aan de bouw en bedrijven in de automotive. Op korte afstand bevindt zich een winkelcentrum.

In het bestemmingsplan wordt uitgegaan van bedrijfsdoeleinden en grootschalige detailhandel. Kantoren alleen ter ondersteuning van bedrijfsdoeleinden.

Het pand is te koop.

Het pand is in 2007 gebouwd als laboratoriumgebouw voor Aquon en is circa 1.240 m2 bvo groot (circa 1.050 m2 vvo). Het bestaat uit twee bouwlagen die verbonden zijn door een trap en een goederenlift. Het pand is in uitstekende staat, goed onderhouden en heeft een hoogwaardig afwerkingsniveau.

Bij het pand behoren 18 parkeerplaatsen op eigen terrein. Er is ruimte voor verder uitbreiding.

Het pand heeft vooral veel laboratoriumruimten en slechts enkele kantoor- en vergaderkamers en een kantine. Daarnaast zijn er opslagruimten, een koelcel en gescheiden was- en kleedruimten. Er zijn diverse technische ruimten om zorg te dragen voor de normale koeling, verwarming en ventilatie, maar ook specifieke labruimteafzuiging etc. In alle ruimten zijn aansluitingen voor diverse gassen.

De voorraden voor gassen staan in een afgeschermd gashok die van buiten voor leveranciers te bereiken is.

Het pand is voorzien van:

 • Representatieve entree
 • Goederenlift
 • Zonwerende dubbel beglazing
 • Systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, ventilatieroosters en koeling
 • In diverse ruimten is noodverlichting voorzien en puntafzuiging
 • Brandmeldinstallatie
 • Veiligheidsdouches e.d.
 • Achteringang met expeditiesluis

Behoudens goed geoutillieerde labruimten beschik het pand over enkele kantoorruimten op de 1e verdieping, een vergaderruimte en een kantine.

 

Wanneer het pand wordt aangehuurd, kan worden overeengekomen of de eigenaar services kan verlenen op gebied van schoonmaak, beveiliging en afvalverwerking.

Offered Spaces:
 • Laboratory

Availability:
 • Rent (for a period of ≥ ½ year)
 • For sale

Type of lab:
 • Biotech | Life Sciences

Additional spaces:
 • Office spaces
 • Meeting rooms
 • Cold storage
 • Chemical storage

Additional services:
 • Restaurant
 • Security services

Nearest airport:
 • Rotterdam The Hague AirportCONTACT

+31(0)6 23 05 00 15
contact@labforrent.nl

CoC number: 65378407

FOLLOW US

BE KEPT INFORMED?

Sign up for the LabForRent newsletter