Privacy beleid LabForRent


LabForRent B.V. vindt het belangrijk dat u weet hoe LabForRent omgaat met persoonsgegevens die u invoert als u via LabForRent een advertentie plaatst voor verhuur of huur van een laboratorium. Het gaat hier naast uw persoonsgegevens ook om bedrijfsgegevens en gegevens omtrent uw laboratoria, ander R&D vastgoed en eventueel aangeboden voorzieningen en diensten.

LabForRent vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig gebruikt en beveiligd. Dat betekent dat LabForRent ook:

 • Duidelijk vermeldt met welke doeleinden het persoonsgegevens verwerkt. Dit doen we via dit privacy beleid;
 • Probeert om de verzamelde persoonsgegevens te beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor de aangeboden diensten van LabForRent;
 • Passende beveiligingsmaatregelen neemt om persoonsgegevens te beschermen;
 • De eigenaar van de persoonsgegevens de mogelijkheid biedt om de aangeboden en opgeslagen persoonsgegevens in te zien. Daarnaast is de eigenaar van de persoonsgegevens te allen tijde in staat om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Door gebruik te maken van de diensten van LabForRent gaat u akkoord met het opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens, zoals in dit privacy beleid beschreven.

Wie is LabForRent?

LabForRent B.V. (hierna: LabForRent) is een internetonderneming die het Nederlandse aanbod van laboratoriumruimten en ander R&D vastgoed presenteert op www.labforrent.nl. LabForRent is gevestigd in Maarsbergen en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61659908.

LabForRent account

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die LabForRent aanbiedt, dient u een account aan te maken op de website van LabForRent. Hierin kunt u bepaalde informatie over uzelf en uw onderneming invullen, zoals uw e-mail adres, naam, adres, woonplaats en telefoonnummers. Deze informatie wordt verzameld en verwerkt door LabForRent. U hoeft niet alle gegevens te verstrekken. Onder meer uw emailadres, gebruikersnaam en wachtwoord zijn noodzakelijk voor het aanmaken van een LabForRent account.

Welke informatie verzamelt en verwerkt LabForRent?

LabForRent verzamelt en verwerkt de volgende door de gebruiker in te voeren informatie:

 • Bedrijfsgegevens;
 • Persoonsgegevens van de accountmanager en van de contactpersoon van de gebruiker;
 • Informatie betreffende de te huren laboratoria, ander R&D vastgoed en aangeboden voorzieningen en diensten;

Emailadres en naam worden verzameld bij aanmelding voor de LabForRent nieuwsbrief.

Voor welke doeleinden gebruikt LabForRent de informatie die u heeft verstrekt?

De verzamelde bedrijfs- en persoonsgegevens worden door LabForRent worden gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van een online platform voor het Nederlandse aanbod van laboratoriumruimten en ander R&D vastgoed;
 • het meten van de belangstelling voor LabForRent diensten en het bevorderen van het gebruiksgemak van de LabForRent websites;
 • het beantwoorden van vragen van gebruikers;
 • het afdwingen van naleving van de algemene voorwaarden van LabForRent;
 • het regelmatig informeren van gebruikers van de website over (mutaties in) aangeboden laboratoria en over (mutaties in) nieuw geplaatste zoekopdrachten.

Door een account aan te maken en gebruik te maken van de betaalde diensten van LabForRent, geeft u LabForRent toestemming om u:

 • te informeren over mutaties op de website van LabForRent middels de email 'Weekly update';
 • te informeren over hoe vaak uw advertentie wordt bekeken op de website van LabForRent;
 • gericht advertenties en/of onroerend goed objecten te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie/object worden getoond waarvan LabForRent op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarin interesse heeft;
 • de LabForRent Nieuwsbrief toe te sturen.


Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming zal LabForRent uw persoonsgegevens niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. LabForRent zal zich houden aan de wettelijke verplichtingen en zal persoonsgegevens doorgeven aan derden zoals rechthebbenden, toezichthouders, belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, wanneer sprake is van een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten zoals fraude, bedrog of oplichting.

Op welke wijze beschermt LabForRent uw persoonsgegevens?

LabForRent neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik en onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. LabForRent doet dat onder andere door (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers en LabForRent.

Indien u als bezoeker van de website van LabForRent besluit uw gegevens te verstrekken aan een derde partij die op de website van LabForRent adverteert, dan is LabForRent niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met uw gegevens omgaat.

Toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens

U kunt uw bedrijfs- en persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de website van LabForRent www.LabForRent.nl. Daarnaast kunt u contact opnemen met contact@LabForRent.nl om persoonsgegevens die niet direct raadpleegbaar zijn op de website kosteloos in te zien. Indien uw gegevens feitelijk onjuist dan wel onvolledig zijn, of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor LabForRent uw gegevens gebruikt, dan kunt u LabForRent verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

LabForRent bewaart bedrijfs- en persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert gegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Cookiebeleid

De website van LabForRent maakt voor uw bedieningsgemak gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein software bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Door gebruik te maken van de website van LabForRent accepteert u dat het gebruik van cookies en plug ins; u hoeft dat niet afzonderlijk te bevestigen. LabForRent maakt gebruik van Google Analytics en plaatst daarvoor ook cookies. Ook hiervoor geldt dat u deze automatisch accepteert indien u gebruik maakt van de website van LabForRent.

Contactformulier

Indien u een vraag heeft voor LabForRent kunt u gebruikmaken van het contactformulier op de website of door het versturen van een email. Bij het invullen van het contactformulier vraagt LabForRent onder meer om uw naam en emailadres. LabForRent heeft deze informatie nodig om contact op te nemen en voor de beantwoording en afhandeling van uw vraag.

Wijzigingen

LabForRent behoudt zich het recht voor dit privacy beleid zonder voorafgaande bekendmaking en overleg te wijzigen in lijn met hetgeen eerder is vastgelegd. Aanpassingen zullen per direct in werking treden, tenzij anders vermeld. Dit betekent overigens niet dat LabForRent uw persoonsgegevens zal gebruiken voor doeleinden waarvoor u geen toestemming hebt gegeven.

De bekendmaking van wijzigingen in het privacy beleid geschiedt door publicatie op de LabForRent website. De gebruikers van LabForRent zullen per email op de hoogte gesteld worden van de publicatie op de website. Wanneer u na aanpassing gebruik blijft maken van LabForRent, impliceert dit dat u deze wijzigingen accepteert. Het is dan ook verstandig om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen.

Vragen?

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met LabForRent op te nemen.

LabForRent B.V.

Postbus 175

3930 ED Woudenberg

contact@LabForRent.nl